PowderBrows – Group Master Class

900.00

One day Master class group training with Malwa Zieba.

Please contact us before booking for dates and availability.

Malwa is permanent makeup certified master and professional trainer that created her own technique which was represented in the Permanent Makeup Magazine.
She established PowderBrows Academy in Ireland and Poland.

The training is for people that already completed basic course with us or any other certified basic course provider.
During the class we will train how to achieve beautiful powder shadow effect on eyebrows.

Master class group schedule:

 • Theory part – PowderBrows technique (comparison with device technique, special needles, special hand movements, pigment color to achive this efect),
 • Live show procedure step by step by Malwa,
 • Live student practice,
 • Discussion about training, answer to question, issuing of certificate.

Students must bring with them on training:

 • machine with needles and cartridges,
 • measuring tools,
 • pencil for drawing shapes.

Please contact us before booking for dates and availability.

Please note our specific policies below:

 • A deposit is required when booking your place.
 • ONE WEEK notice is required to cancel your booking.
 • If you fail to show for a training or cancel in less than ONE week (without any prior notice given), your’ll lose your deposit.
 • The PowderBrows method you will learn during the training is the original technique of Malwa Zieba. The training is designed for people raising individual professional competences and are used for single-use use of knowledge and skills for retail work in the salon with an individual client. We do not allow this technique to be used in training and copying it.

 

🇵🇱 POLISH VERSION:

Jednodniowe szkolenie Master Class grupowe z Malwa Ziębą.

Prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji w celu ustalenia daty i dostępności.

Malwa jest mistrzem w dziedzinie makijażu permanentnego i profesjonalnym trenerem, który stworzył własną technikę. Była ona pokazana w Magazynie Permanent Makeup.
Jest założycielką PowderBrows Academy w Irlandii i Polsce.

Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły już kurs podstawowy u nas lub innego certyfikowanego szkoleniowca podstawowego kursu.
Podczas zajęć będziemy trenować, jak osiągnąć piękny efekt cienia powder na brwiach.

Harmonogram grupy Master Class:

 • Część teoretyczna – technika PowderBrows (porównanie z techniką urządzenia, specjalne igły, specjalne ruchy rąk, kolor pigmentu dla osiągnięcia najlepszego efektu),
 • Live show krok po kroku w wykonaniu Malwy,
 • Praktyka studentów na modelce,
 • Dyskusja na temat szkolenia, odpowiedzi na pytania, wystawienie certyfikatu.

Uczniowie muszą zabrać ze sobą na szkolenie:

maszyna z igłami i wkładami,
narzędzia pomiarowe,
ołówek do rysowania kształtów.

Prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji w celu ustalenia daty i dostępności.

Proszę zapoznaj się z naszą polityką uczestnictwa w kursie:

 • Zaliczka jest wymagana do rezerwacji miejsca w szkoleniu.
 • W przypadku anulowania/odwołania uczestnictwa, kursant jest zobowiązany o powiadomienie nas najpóźniej do JEDNEGO TYGODNIA przed kursem.
 • Jeżeli kursant nie pojawi się na szkoleniu, nie anuluje swojego miejsca na tydzień przed to traci możliwość zwrotu wpłaconej zaliczki.
 • Metoda PowderBrows, której będziesz się uczyć na szkoleniu jest autorską techniką Malwy Zieby. Szkolenia przeznaczone są dla osób podnoszących indywidualne kompetencje zawodowe i służą do jednostanowiskowego wykorzystania wiedzy oraz umiejętności do pracy detalicznej w salonie z klientem indywidualnym. Nie zezwalamy na wykorzystywanie tej techniki w szkoleniach i kopiowanie jej.

ZapiszZapisz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PowderBrows – Group Master Class”

Your email address will not be published. Required fields are marked *