PowderBrows Technique 4days Course for Beginners

2,490.00

Four days Basic Class group training with Malwa Zieba.

Please contact us before booking for dates and availability.

Malwa is permanent makeup certified master and professional trainer that created her own technique which was represented in the Permanent Makeup Magazine.
She established PowderBrows Academy in Ireland and Poland.

During the class we will train how to achieve beautiful Powder Effect on eyebrows.

Basic class group schedule:

DAY 1

 • Registration
 • Theory including power point presentation:
 1. Colourimetry & Pigmentology
 2. Skin structure
 3. Skin subtones
 4. Fitzpatrick Scale
 5. Drawing & Shape & Measurement
 • Work on practise skin: Shading techniques

DAY 2

 • Work on practise skin: Natural eyebrows creating
 • Work on practise skin: Natural eyebrows creating part 2
 • Demonstration on live model

DAY 3

 • Work on live model by students
 • Work on live model by students part 2

DAY 4

 • Work on live model by students
 • Work on live model by students part 2
 • Q&A and Certifications

 

Note: Every student will be providing eyebrows treatment on 2 models in DAY 3 and 2 models in DAY 4

 

Please contact us before booking for dates and availability.

Please note our specific policies below:

 • A deposit is required when booking your place.
 • ONE WEEK notice is required to cancel your booking.
 • If you fail to show for a training or cancel in less than ONE week (without any prior notice given), your’ll lose your deposit.
 • The PowderBrows method you will learn during the training is the original technique of Malwa Zieba. The training is designed for people raising individual professional competences and are used for single-use use of knowledge and skills for retail work in the salon with an individual client. We do not allow this technique to be used in training and copying it.

 

🇵🇱 POLISH VERSION:

Czterodniowe szkolenie Basic Class grupowe z Malwa Ziębą.

Prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji w celu ustalenia daty i dostępności.

Malwa jest mistrzem w dziedzinie makijażu permanentnego i profesjonalnym trenerem, który stworzył własną technikę. Była ona pokazana w Magazynie Permanent Makeup.
Jest założycielką PowderBrows Academy w Irlandii i Polsce.

Podczas zajęć będziemy trenować, jak osiągnąć piękny efekt powder na brwiach.

Harmonogram grupy Basic Class:

DZIEŃ 1

 • Rejestracja
 • Teoria, w tym prezentacja power point:
 1. Kolorymetria i Pigmentologia.
 2. Struktura skóry.
 3. Subtony skóry.
 4. Skala Fitzpatricka.
 5. Rysowanie i kształt i pomiary.
 • Praktyka na sztucznej skórze: techniki cieniowania.

DZIEŃ 2

 • Praktyka na sztucznej skórze: Tworzenie naturalnych brwi,
 • Praktyka na sztucznej skórze część 2: Tworzenie naturalnych brwi,
 • Demonstracja na modelce.

DZIEŃ 3

 • Praktyka studentów na modelce nr 1
 • Praktyka studentów na modelce nr 2

DZIEŃ 4

 • Praktyka studentów na modelce nr 1
 • Praktyka studentów na modelce nr 2
 • Pytania i odpowiedzi oraz certyfikaty.

Uwaga!: Każdy student, w trzecim oraz czwartym dniu kursu będzie przeprowadzał zabiegi na dwóch różnych modelkach!

Prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji w celu ustalenia daty i dostępności.

Proszę zapoznaj się z naszą polityką uczestnictwa w kursie:

 • Zaliczka jest wymagana do rezerwacji miejsca w szkoleniu.
 • W przypadku anulowania/odwołania uczestnictwa, kursant jest zobowiązany o powiadomienie nas najpóźniej do JEDNEGO TYGODNIA przed kursem.
 • Jeżeli kursant nie pojawi się na szkoleniu, nie anuluje swojego miejsca na tydzień przed to traci możliwość zwrotu wpłaconej zaliczki.
 • Metoda PowderBrows, której będziesz się uczyć na szkoleniu jest autorską techniką Malwy Zieby. Szkolenia przeznaczone są dla osób podnoszących indywidualne kompetencje zawodowe i służą do jednostanowiskowego wykorzystania wiedzy oraz umiejętności do pracy detalicznej w salonie z klientem indywidualnym. Nie zezwalamy na wykorzystywanie tej techniki w szkoleniach i kopiowanie jej.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PowderBrows Technique 4days Course for Beginners”

Your email address will not be published. Required fields are marked *